Wij gebruiken cookies

Cookieverklaring
“Wat is een cookie? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw device (computer/telefoon/tablet) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.” “Gebruik van permanente cookies Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.” “Gebruik van sessie cookies Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.” “Tracking cookies van onze adverteerders Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders zogenaamde tracking cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw interesses zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.” “Google Analytics Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Standard Contractual Clauses zijn daarom onderdeel van de voorwaarden van Google.” “Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.” “De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Twitter en Facebook en wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Standard Contractual Clauses zijn daarom onderdeel van de voorwaarden van deze partijen.” “Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.” “In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.” “Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze websiteadvertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je verwijderen of permanent blokkeren via je browserinstellingen.” Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kun jecontact met ons opnemen via de volgende contactinformatie: The Continental Grote Kerkstraat 27b 4941DM Raamsdonksveer Nederland Website: https://www.the-continental.nl Email: info@the-continental.nl Telefoonnummer: 0031 658768871

PRIVACY - STATEMENT

Privacy verklaring The Continental Artikel 1. Definities 1.1. In deze privacy verklaring worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming; Betrokkene: De natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt; Overeenkomst: De overeenkomst tussen The Continental en de Klant; Persoonsgegevens: Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; The Continental: The Continental gevestigd aan Grote Kerkstraat 27B te Raamsdonksveer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55880452; Website: De website https://the-continental.nl/; Websitebezoeker: De natuurlijke persoon die de Website bezoekt. 1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud. 1.3. Daar waar in deze privacy verklaring “hij” of “zijn” genoemd wordt, kan uiteraard ook “zij” of “haar” worden gelezen. Artikel 2. Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens 2.1. De verwerkingsverantwoordelijke is: The Continental Grote Kerkstraat 27b 4941 DM Raamsdonksveer KvK-nummer: 55880452 e-mailadres: Info@the-continental.nl Telefoonnummer: +31 6 58 76 88 71 2.2. Voor The Continental is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens handelt The Continental volgens de AVG. Artikel 3. Betrokkenen en grondslag 3.1. De Betrokkenen zijn: a. Klanten van The Continental; b. Wettelijke vertegenwoordigers van klanten van The Continental. 3.2. De grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is het uitvoeren van de Overeenkomst, de toestemming van de Betrokkene en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 3.3. The Continental verwerkt enkel Persoonsgegevens van een Betrokkene die jonger dan 16 jaar is op basis van de grondslag uitvoering van de Overeenkomst. Artikel 4. Persoonsgegevens die verwerkt worden 4.1. De volgende Persoonsgegevens worden door The Continental verwerkt: a. Voor- en achternaam; b. Geslacht; c. Telefoonnummer; d. E-mailadres; e. Adres, postcode en woonplaats; f. Geboortedatum; g. Kopie identiteitsbewijs; h. Bankrekeningnummer; i. Gegevens over gezondheid. 4.2. Om een Overeenkomst aan te gaan met The Continental dienen alle Persoonsgegevens die gevraagd worden in het afsprakenformulier en toestemmingsformulier verstrekt te worden. Zonder deze Persoonsgegevens kan de Overeenkomst niet tot stand komen. 4.3. The Continental zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 5.1, waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij er een wettelijke plicht is die langere bewaring vereist. 4.4. The Continental maakt enkel een kopie van het identiteitsbewijs van de Betrokkene indien The Continental daartoe wettelijk verplicht is. 4.5. The Continental verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. The Continental streeft naar minimale gegevensverwerking. 4.6. The Continental maakt geen gebruik van automatische besluitvorming. Artikel 5. Doeleinden van de verwerking van de Persoonsgegevens 5.1. The Continental verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, zoals: i. Het uitvoeren van de dienst waartoe de Betrokkene opdracht verleent; ii. Om te beoordelen of uitvoering van de Overeenkomst leidt tot (extra) risico’s voor de Betrokkene; iii. Om te bepalen of het verantwoord is om de Overeenkomst uit te voeren; iv. Om vast te stellen of de Betrokkene jonger dan 16 jaar is en derhalve toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger behoeft voor het aangaan van de Overeenkomst; b. Communicatiedoeleinden, zoals: i. Het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking en/of klacht van de Betrokkene; ii. Het opnemen van contact met de Betrokkene in het kader van de Overeenkomst; c. Administratieve doeleinden, zoals: i. Het beheren van een relatiedatabase; ii. Het afhandelen van een betaling; d. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 5.2. The Continental zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan omschreven in deze privacy verklaring. Artikel 6. Beveiligingsmaatregelen 6.1. Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft The Continental verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens. The Continental heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen: a. Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot systemen te voorkomen; b. Het gebruik van antivirus software; c. De Website maakt gebruik van een SSL certificaat; d. Het geregeld uitvoeren van software updates. Artikel 7. Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden 7.1. The Continental zal de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden verstrekken, indien: a. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van Persoonsgegevens aan een derde is toegestaan; b. De Betrokkene daarvoor zijn toestemming heeft verleend; c. Het nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst; d. De doorgifte geschiedt aan een door The Continental voor de in deze privacy verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derde partij, zoals een ICT-dienstverlener of een boekhouder, met welke derde partij The Continental middels een verwerkersovereenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Ingeschakelde derde partijen hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens als dit nodig is om hun werkzaamheden voor The Continental uit te voeren en voor zover wettelijk toegestaan; e. Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat The Continental Persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert The Continental de bevoegdheden van deze autoriteit. Artikel 8. Wissen van Persoonsgegevens 8.1. The Continental zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien: a. De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt; b. De Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is; c. De Persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn. 8.2. The Continental is niet verplicht Persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is. Artikel 9. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen 9.1. Op verzoek verleent The Continental aan de Betrokkene toegang tot alle Persoonsgegevens die The Continental van de Betrokkene bijhoudt en verstrekt The Continental de Betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de Betrokkene zelf de Persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken. 9.2. The Continental biedt de Betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die The Continental van de Betrokkene bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen. Artikel 10. Bezwaar 10.1. De Betrokkene kan bij The Continental bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien de Betrokkene daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden heeft. Nadat The Continental het bezwaar van de Betrokkene heeft ontvangen, stopt The Continental met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene, tenzij The Continental bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Betrokkene. Artikel 11. Recht van beperking 11.1. Indien door de Betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn Persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Betrokkene The Continental verzoeken de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken. Artikel 12. Toestemming 12.1. De Betrokkene kan een verleende toestemming m.b.t. de verwerking van zijn Persoonsgegevens op ieder moment intrekken. De intrekking van een toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Artikel 13. Vragen, verzoeken en klachten 13.1. Voor: a. Vragen over de wijze waarop The Continental Persoonsgegevens verwerkt; of b. Het uitoefenen van een van de rechten omschreven in artikel 9, 10 of 11; of c. Het intrekken van een toestemming; of d. Het melden van (vermoedelijke) misbruik dat wordt gemaakt van de Persoonsgegevens die The Continental verwerkt van de Betrokkene, kan de Betrokkene contact opnemen met The Continental, zie artikel 2.1 voor de contactgegevens. 13.2. Indien de Betrokkene een beroep doet op een van de rechten omschreven in artikel 9, 10 of 11, dan: a. Kan The Continental, indien The Continental twijfelt of hij met de juiste persoon te maken heeft, om extra informatie vragen; b. Informeert The Continental de Betrokkene binnen 1 maand na het ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. 13.3. Indien The Continental op verzoek van de Betrokkene Persoonsgegevens van de Betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt The Continental de Betrokkene daarvan op de hoogte. 13.4. Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door The Continental niet in overeenstemming is met deze privacy verklaring en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar de Betrokkene woonachtig is. Artikel 14. Beveiligingsincident 14.1. Indien zich bij The Continental een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij Persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte Persoonsgegevens, dan zal The Continental daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het beveiligingsincident melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens. 14.2. Indien er sprake is van een beveiligingsincident bij The Continental dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de Betrokkene, dan stelt The Continental de Betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte. Artikel 15. Cookies 15.1. De Website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. 15.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat van de Websitebezoeker. 15.3. De Websitebezoeker kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de Websitebezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de Websitebezoeker vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. 15.4. The Continental maakt gebruik van functionele cookies om de Website optimaal te laten werken. 15.5. Met behulp van analytische cookies kan The Continental informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan de wijze van het gebruik van de Website. Door het gebruik van analytische cookies verwerkt The Continental gegevens over het gebruik van de Website, zoals hoeveelheid tijd die is besteed aan bepaalde pagina’s, landlocatie, het soort apparaat waarmee de Website wordt geraadpleegd, prestatiestatistieken en vergelijkbare gegevens. Analytische cookies worden door een derde, Google, geplaatst ten behoeve van The Continental. 15.6. De Website maakt enkel gebruik van cookies die geen of zeer beperkte gevolgen hebben voor de privacy van de Websitebezoeker en waarvoor geen toestemming is vereist. 15.7. Middels cookies worden geen Persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt. Artikel 16. Wijzigingen 16.1. The Continental behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging. Op de Website staat de nieuwste versie van de privacy verklaring van The Continental. Artikel 17. Privacy beleid van derden 17.1. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van een link met de Website zijn verbonden. The Continental aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met Persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de privacy verklaring van de betreffende website geraadpleegd te worden.